Dr. Miray AkyunusKlinik Psikolog/Psikoterapist

    Contact

     makyunus@gmail.com
     miray.akyunus@isikun.edu.tr
    Işık Üniversitesi Büyükdere Caddesi No: 194, 34398        Maslak/İstanbul

Hakkımda

Üniversite öncesi eğitimimi İzmir’de tamamladıktan sonra 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Psikoloji bölümünden mezun oldum. Sonrasında aynı üniversitenin Klinik Psikoloji alanında lisans sonrası Doktora Programına devam ederek 2012 yılında “Kişilik bozukluklarının bilişsel boyutu: temel kişilik özellikleri, bilişsel duygu düzenleme ve kişilerarası problemlerin etkileri” başlıklı tezim ile doktora derecemi aldım. Yüksek lisans eğitimlerim süresince ve sonraki yıllarda Ankara’nın çeşitli hastanelerinin psikiyatri servisleri ve özel psikoterapi kliniklerinde klinik (psikolojik değerlendirme, test ve psikoterapi uygulamaları) çalışmalarda bulundum. 2014 yılından beri özel üniversitelerin psikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve psikoterapist olarak klinik çalışmalarımı sürdürmekteyim.
Akademisyen olarak araştırma konularım; kişilik, kişilik psikopatolojisi, kişilerarası problemler, psikopatolojinin bilişsel kuramı olarak özetlenebilir. Öğretim alanında ise Bilişsel davranışçı terapiler teorik eğitimi ve klinik süpervizyonu başta olmak üzere, klinik psikoloji dersleri ve psikolojide araştırma yöntemleri ve istatistik gibi dersler vermekteyim.
Klinik uygulamada, temel olarak Bilişsel-Davranışçı Terapi yaklaşımıyla uzmanlık eğitimimi tamamlamış olmakla birlikte farklı yaklaşımlarda da eğitimler almış olduğumdan gerektiğinde bütüncül bir yaklaşım ile psikoterapi uygulamalarımı sürdürüyorum. Erişkin ve bireysel psikoterapi alanında hizmet veriyorum.

Eğitim

2006 - 2012         

Klinik Psikoloji Doktora – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Tez Konusu:Kişilik Bozukluklarının Bilişsel Boyutu: Temel Kişilik Özellikleri, Bilişsel Duygu Düzenleme ve Kişilerarası Problemlerin Etkisi

2001 - 2006         

Psikoloji Lisans – Orta Doğu Teknik Üniversitesi