Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER
Akademik Unvan          Doktor/ Klinik Psikolog

EĞİTİM BİLGİLERİ

2006 – 2012                Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Psikoloji Bölümü, Lisans Sonrası Doktora, Klinik Psikoloji

Tez Başlığı: Cognitive Aspects of Personality Disorders: Basic Personality Traits, Cognitive Emotion Regulation, and Interpersonal Problems.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Tülin Gençöz

2001 – 2006                Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Psikoloji Bölümü, Lisans

1994 – 2001                Buca Anadolu Lisesi, İzmir, Fransızca, Eşit Ağırlık

YAYINLAR

Akyunus, M., Gençöz, T. & Karaköse, S. (2020). Mediator role of Negative Cognitive Emotion Regulation Strategies Between Interpersonal Problems and Borderline Personality Beliefs. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 1-13. doi:10.1007/s10942-020-00373-0 (SSCI)

Akyunus, M., Canbolat, F., Altinoglu-Dikmeer, D. & Koca-Atabey, M. (2020). Perceived Paternal Attitudes Predict Test Anxiety Beyond the Effect of Neuroticism: A Study in the Context of the University Entrance Examination in Turkey. Psychology in Russia: State of the Art,13(3), 3–15. (ESCI, SCOPUS) doi: 10.11621/pir.2020.0302

Akyunus, M. & Gençöz, T. (2020). The Distinctive Association of Interpersonal Problems with Personality Disorder Beliefs Within the Framework of Cognitive Theory of Personality Disorders. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 38, 26-43. Doi: 10.1007/s10942-019-00322-6. (SSCI)

Akyunus, M., Gençöz, T. & Aka, T. (2019). Sex and Age Differences in Basic Personality Traits and Interpersonal Problems Across Young Adulthood. Current Psychology. Online Basım. Doi: 10.1007/s12144-019-0165-z (SSCI)

Akyunus, M. & Gençöz, T. (2016). Kişilik Bozukluğu İnanışlarının Kişilerarası Döngüsel Model Üzerindeki Temsili. Türk Psikoloji Dergisi, 31(77), 1-7. (SSCI)

Akyunus, M. & Gençöz, T. (2016). Psychometric Properties of the Inventory of Interpersonal          Problems-Circumplex Scales Short Form: A Reliability and Validity Study. Düşünen Adam: The journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29(1), 36-48. (SCOPUS) doi: 10.5350/DAJPN2016290104

Akyunus, M. & Gençöz, T. (2017). Dysfunctional Personality Beliefs in relation to Positive and Negative Affect: Support for Cognitive Model. International Journal of Cognitive Therapy, 9, 1-15. (SSCI)

HAKEMLİK

2014- …            AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

2018- …           Klinik Psikoloji Dergisi

VERİLEN DERSLER

Bilişsel Davranışçı Terapiler

Psikoterapi Süpervizyonu

Klinik Psikolojide Etik

Psikolojide Araştırma Yöntemleri

Psikolojide İleri İstatistik

Anormal Psikoloji

Klinik Psikoloji

DENEYİM

2020 Eylül-                                                       Işık Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Öğretim Üyesi/Dr.

2019 Eylül- 2020 Eylül                                   İstanbul Şehir Üniversitesi, Psikoloji Araştırma, Destek ve Eğitim Merkezi, Direktör

2018 Eylül- 2020 Eylül                                   İstanbul Şehir Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Öğretim Üyesi/ Dr.

2017 Nisan- 2018 Eylül                                   İstinye Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Öğretim Üyesi/ Dr.

2015 Şubat- 2016 Temmuz         İpek Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Bölüm Başkanı

2014 Mart- 2016 Temmuz           İpek Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı, Öğretim Üyesi/ Yrd. Doç. Dr.

2012- 2014                                          BİLTED Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi

Klinik Psikolog/ Psikoterapist

Staj/ Gönüllü Çalışma

2008- 2011                          Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV)

Uyarlama ve Standardizasyon Çalışması (TÜBİTAK)

                                                  Proje çalışması/ Gönüllü araştırmacı-klinik psikolog

2010 Eylül- 2011 Ocak       Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Psikiyatrisi, Ankara

                                         Stajyer klinik psikolog

2010 Ocak- Haziran            Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Yetişkin Kliniği, Ankara

Stajyer klinik psikolog

2009 Eylül- 2010 Haziran       Orta Doğu Teknik Üniversitesi UYAREM Klinik Psikoloji Ünitesi, Ankara

                                                        Süpervizyon eşliğinde psikoterapi uygulamaları/ Klinik psikolog

                                                             Süpervizörler; Prof. Tülin Gençöz, Prof. Faruk Gençöz, Prof. Hürol Fışıloğlu, Prof. Nuray Karancı

2008 Ocak- Haziran            Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Çocuk ve Ergen Kliniği, Ankara

Stajyer psikolog

2007 Eylül-2008 Ocak        Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Yetişkin Kliniği, Ankara

          Stajyer psikolog

2007 Ağustos                      TÜBİTAK Çocuklar için Yaz Bilim Kampı, Gebze Tesisleri, Kocaeli

Gönüllü psikolog

2007 Ocak-Haziran             Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ergen Kliniği, Ankara

Stajyer psikolog

2006 Ocak- Haziran            Öğrenme güçlüğü ve ADHDli çocuklara eğitim

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Otizmle Mücadele Merkezi, Ankara

         Gönüllü psikolog 

2005 Eylül- 2006 Haziran     Şizofreni hastaları Saha calışması (Süpervizör: Prof. Nuray Karancı)

Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği, Ankara

Numune Eğitim ve Araştırma  Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Gönüllü psikolog

2005 Temmuz- Ağustos      Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Stajyer psikolog   

 

SERTİFİKA/ ÇALIŞTAY

Ekim 2008- Haziran 2009   Martı Psikoterapi Merkezi, Ankara

Grup Terapisi Eğitimi ve Etkileşim Grubu

Doç. Dr. Çiğdem Soykan/ 100 saat

2014- 2018                  Anadolu Psikanalitik Terapiler Derneği

Kendilik Psikolojisi Eğitimi

Dr. Allen Seigel, Dr. Zeynep Atbaşoğlu, Dr. Neslihan Rugancı, Dr. Serpil Vargel

BİLGİSAYAR BECERİLERİ

LISREL (Linear structural relations)

SPSS (Statistical package for Social Sciences)

Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, vb.)

YABANCI DİLLER

İngilizce: Akademik (ÜDS 2012: 86.25)

Fransızca: Başlangıç

BURSLAR                                                                                     

2006 – 2011                    Yurt İçi Yüksek Lisans & Doktora Burs Programı/  TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı

ÜYELİKLER

Türk Psikologlar Derneği

Tags :